چرا به حدیث غدیر عمل نشد؟
75 بازدید
محل نشر: فصلنامه علوم انسانی، ویژه نامه الهیات - 41 (24 صفحه - از 89 تا 112)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مهم‏ترین مباحث کلام اسلامی مسأله امامت و رهبری است، به گونه‏ای که اختلاف دیدگاه مسلمانان در آن نخستین انشعاب را در بین‏شان در پی داشته است و آنها را به دو گروه بزرگ شیعه و سنّی تقسیم کرده است. از نظر متکلّمان شیعه مشروعیت امامت و جانشینی پیامبر براساس نصّی الهی است، گرچه امامت در بعضی از ابعادش نیازمند به بیعت و مقبولیّت مردمی است. یکی از مهم‏ترین دلائل متکلمان شیعه بر امامت امیر مؤمنان علی(ع)، حدیث غدیر است که از حیث سند حدیثی است متواتر، و اگر اختلافی هست در دلالت آن است که اهل سنت دلالت آن را برخلاف انکار می‏کنند. شیعه در دلالت آن را بر امامت تمام می‏دانند باید به این سؤال پاسخ دهند که چرا صحابه رسول خدا پس از آن حضرت به آن عمل نکرده‏اند؟ مقاله حاضر بررسی موقعیت سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی مدینه در آخرین سال‏های عمر پیامبر و نقش تأثیرگذار قبائل مختلف، به علل نادیده (*)عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه الزهرا(س) گرفتن حدیث غدیر پرداخته است، و ضمنا دیدگاه متفکّران اهل سنّت را پیرامون حدیث غدیر روشن ساخته است. امید آن‏که بتوان از رهگذر بررسی‏های تاریخی به پاسخ‏های درخور و شایسته برای پرسش‏های کلامی دست یافت.